Home / Tin tức / Tin giáo dục / Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh

Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh

Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh nhằm làm cho hoạt động học tập của học sinh đi vào nề nếp và chất lượng trong nhà trường được nâng lên.


1. Mục tiêu xây dựng nề nếp học tập cho học sinh

Giáo dục hình thành thái độ, động cơ, học tập đúng đắn cho học sinh trên cơ sở đó tạo ra cho các em tính cần cù chịu khó, tự giác, tích cực trong học tập.
Từng bước giúp học sinh có phương pháp học tập cho phù hợp với môn học, năng lực của học sinh và điều kiện cụ thể của gia đình. Khuyến khích, động viên học sinh thực hiện tốt kế hoạch học tập.
 
Đưa ra các nội dung này vào các hoạt động sinh hoạt tập thể của nhà trường, lớp trong giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn. Giáo viên làm cho các thành viên trong nhà trường hiểu, nhớ và có trách nhiệm thực hiện quy chế, nội quy, quy định của nhà trường, các đoàn thể đề ra.
 
ne-nep-hoc-tap
 
Học sinh cần có nề nếp học tập đúng đắn

2. Thực hiện 

Quy định kỷ luật sinh hoạt cho học sinh. Qua đó số học sinh hiểu và nắm được thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nề nếp phối hợp với Đoàn thanh niên trong nhà trường tổ chức, đôn đốc theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp học sinh, các lớp trong tuần, đó là những căn cứ để đánh giá, xếp loại lớp, cá nhân trong việc thực hiện nề nếp học tập trong tuần, tháng, học kỳ.
Ban chấp hành đoàn trường, đội ngũ cán bộ lớp, bí thư các chi đoàn tổ chức thực hiện nề nếp học tập, cuối tuần có tổng hợp và đánh giá.

3. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên

Giáo viên bộ môn quản lý việc học tập của học sinh trên lớp, đặc biệt là về giờ học và tình hình học tập của học sinh trong giờ đó, đồng thời trong quá trình dạy học thì giáo viên bộ môn phải quan tâm đến phương pháp dạy, phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ, giao trách nhiệm học tập cụ thể cho học sinh trong lớp tương ứng với nội dung của từng bài, nhằm tăng cường cho các hoạt động tập thể của học sinh, đồng thời giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh phương pháp học, cách làm bài tập ở nhà.
 
Tin tức tuyển sinh mới nhất văn bằng 2 trung cấp dược Hà Nội năm 2016 cho sinh viên đi học ngay tại trung cấp y khoa Pasteur
 
Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt nhà trường chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện của lớp mình. Vì vậy muốn giáo dục có chất lượng và hiệu quả thì phải tổ chưc và quản lý tập thể cho tốt, lựa chọn cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình trong công tác, phân chia tổ phù hợp, đồng đều về chất lượng, chỉ đạo đội ngũ cán bộ lớp trong việc theo dõi học sinh thực hiện nề nếp học tập như đi học đúng giờ, học bài và làm bài trước khi đến lớp, không nói và làm việc riêng trong giờ học.
 
Giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết dựa vào đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn thể, tăng cường công tác quản lý lớp mà mình phụ trách. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm phải theo dõi sát sao tình hình học tập của mỗi lớp, hỗ trọ giáo viên bộ môn để quản lý học sinh.
 
Giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc tạo điều kiện cho học sinh tự học ở nhà, kiểm tra giờ giấc học tập, mua đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh, thông báo với giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập ở nhà của học sinh.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *