Home / Khoá học luyện thi / Vận dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh vào một mục cụ thể :

Vận dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh vào một mục cụ thể :

 + Thiết kế câu hỏi gợi mở để giải quyết câu hỏi nhận thức:

Khi dạy đến tiểu mục 3. “Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta” của Mục III trong bài 17: “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (Sách giáo khoa lịch sử 12, trang 121).Tiết 2.

          Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu sự bắt tay hòa hoãn giữa Trung Hoa Dân Quốc và Pháp qua Hiệp ước Hoa – Pháp (28-2-1946), theo hiệp ước này Pháp nhường cho THDQ một số quyền lợi về kinh tế trên đất Trung Quốc và được vận chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng vào Hoa Nam không phải đóng thuế. Ngược lại, Pháp đưa quân ra miền Bắc thay thế quân THDQ làm nhiệm vụ giải giáp khí giới quân Nhật. Điều này vi phạm trắng trợn chủ quyền của dân tộc ta, coi Việt Nam là món hàng để trao đổi. Trước tình hình đó, Đảng ta có chủ trương, sách lược gì để đối phó?

hocsinhlop12

Giáo viên đưa ra câu hỏi nhận thức:

Vì sao Đảng, Chính phủ ta và Hồ Chủ Tịch lại kí với thực dân Pháp Hiệp định sơ bộ ngày 6.3.1946

Vì Pháp và Tưởng kí thoả hiệp chính trị ( 28.2.1946) Việc làm này buộc Đảng phải lựa chọn 1 trong 2 con đường hành động : Một là:

Đánh Pháp trước khi Pháp đưa quân ra miền Bắc. Như vậy cùng một lúc phải đánh cả Pháp lẫn Tưởng. Hai là:

Hoà với Pháp mượn tay Pháp đuổi Tưởng về nước, loại bớt một kẻ thù nguy hiểm, kéo dài thời gian hoà bình để chuẩn bị lưc lượng về mọi mặt chống Pháp sau này. Đảng ta đã lựa chọn con đường thứ hai vì đất nước lúc này vô cùng khó khăn không thê cùng lúc đánh nhau với nhiều kẻ thù, hơn nữa lúc này Pháp đưa quân ra miền Bắc với danh nghĩa chính thống

 

Câu hỏi mở rộng : 1.Việc Pháp và Tưởng kí hiệp định chính trị 28.2.1946 đặt ra cho Đảng ta lựa chọn 1 trong 2 con đường nào?

2. Đảng ta đã lựa chọn con đường nào? Vì sao?
 

 

 

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *