Home / Tin tức / Tin giáo dục / Tình hình giảng dạy môn lịch sử đơn vị

Tình hình giảng dạy môn lịch sử đơn vị

a. Thuận lợi

            Nhà trường đã xây dựng và trang bị đầy đủ phòng học đa năng, hệ thống  máy  tính,  máy chiếu và các phương tiện khác hỗ trợ nên giáo viên có điều kiện thay đổi phương  pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phương tiện dạy học như: ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dồ dùng trực quan, sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề, thuyết trình… Giáo viên tích cực hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm, hỗ trợ kiến thức cho nhau, thông qua hoạt động này những học sinh yếu kém sẽ  được giáo viên kèm cặp hướng dẫn cụ thể hơn. Đối với những học sinh khá giỏi, các em sẽ nắm chắc kiến thức và hiểu sâu hơn về bản chất của sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên kết hợp và khai thác triệt để các đồ dùng và phương tiện dạy học như tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ,  mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin… Đa số học sinh tham gia tích cực trong việc thảo luận nhóm và đã đưa hiệu quả cao trong quá trình lĩnh hội kiến thức

hoc_sinh_WUFJ

b. Khó khăn

       Tuy nhiên ở một số tiết giáo viên vẫn chưa phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh tạo điều kiện cho các em suy nghĩ, nắm  vững kiến thức, vẫn còn sử dụng phương pháp dạy học một chiều. Một số tiết giáo viên chỉ nêu vài câu hỏi và chỉ gọi một số học sinh khá, giỏi trả lời, chưa có câu hỏi giành cho đối tượng học sinh yếu, kém, làm cho đối tượng này ít được chú ý và không được tham gia hoạt động đều này làm cho  các em tự ti về năng lực của mình, các em cảm thấy chán nản và không yêu thích môn lịch sử.

         Học sinh chưa có tinh thần học tập, một số em vừa học vừa làm việc riêng nên tiếp thu bài chậm từ đó học sinh chưa xác định nội dung của bài học, tiếp thu bài một cách máy móc, các em luôn có tư tưởng lịch sử là môn phụ nên không cần thiết.

c. Điều tra cụ thể

        Trong quá trình vừa giảng dạy vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập bộ môn của học sinh vừa tiến hành rút kinh nghiệm qua mỗi tiết dạy.Việc điều tra được thực hiện thông qua kiểm tra 15 phút, kiểm tra chất lượng đầu năm …

        Qua điều tra, đa số học sinh làm bài chưa tốt, chưa biết vận dụng và liên hệ kiến thức giữa các bài các chương, chưa nắm rõ các sự kiện lịch sử qua các giai đoạn hay lẫn lộn giữa sự kiện này với sự kiện khác. Từ đó chất lượng bộ môn lịch sử chưa cao còn nhiều điểm dưới trung bình.

 

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *