Home / Tài liệu ôn thi / Tài liệu môn vật lý

Tài liệu môn vật lý

Chia sẻ những kiến thức và các tài liệu hay, bổ ích của môn Vật Lý cho học sinh

Đề kiểm tra định kỳ tháng 6 môn Vật Lý lớp 12 tại Trung tâm EDUFLY

  Đề kiểm tra định kỳ tháng 6 môn Vật lý của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa EDUFLY.  Câu 1: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lý tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa …

Đọc thêm ...