Home / Tag Archives: văn học trung đại

Tag Archives: văn học trung đại

Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ để thấy được trí làm trai trong thời loạn

Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ để thấy được trí làm trai trong thời loạn

Đề bài: Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ để thấy được trí làm trai trong thời loạn Bài làm: Nguyễn Công Trứ  là một trong những nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam Trung Đại. Ông không chỉ là vị quan có …

Đọc thêm ...