Home / Tag Archives: văn học hiện đại

Tag Archives: văn học hiện đại

Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Bài làm: Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm được viết theo tư duy đổi …

Đọc thêm ...