Home / Tag Archives: truyện kiều

Tag Archives: truyện kiều

Phân tích đoạn trích “Trao Duyên” trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

(Văn mẫu) – Anh (Chị) hãy Phân tích đoạn trích Trao Duyên trong Truyện Kiều – Nguyễn Du. (Bài làm văn được 9 điểm của học sinh trường Nhân Quyền). Đề bài: Phân tích đoạn trích “Trao Duyên” trong Truyện Kiều – Nguyễn Du Bài làm Truyện Kiều là tác phẩm thành công …

Đọc thêm ...

Phân tích đoạn trích “Nỗi thương mình” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích “Nỗi thương mình” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

(Văn mẫu) – Anh (Chị) hãy Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. ( Bài phân tích hay được 9,5 điểm). Đề bài: Phân tích đoạn trích “Nỗi thương mình” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du BÀI LÀM Đoạn trích “Nỗi thương mình” thể hiện về nỗi …

Đọc thêm ...