Home / Tài liệu ôn thi / Tài liệu môn văn học / Quan điểm sáng tác thơ văn của Hồ Chí Minh

Quan điểm sáng tác thơ văn của Hồ Chí Minh

Thơ văn của Hồ Chí Minh luôn mang theo một phong các riêng với những quan điếm sáng tác riêng đầy độc đáo, hầu như tất cả đều mang theo một tinh thần yêu nước bất diệt, chính vì thế nên đây cũng được xem là một trong những nét nghệ thuật sáng tác đặc biệt của vị lãnh tụ vĩ đại này.

1. Sự nghiệp của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam bên cạnh sự nghiệp cách mạng là những sáng tạo văn chương quý báu. Muốn hiểu được đúng đắn tác phẩm văn chương của Hồ Chí Minh trước hết học sinh phải nắm chắc quan điểm sáng tác nghệ thuật của Người. Lưu ý rằng, đây không phải là quan điểm của Hồ Chí Minh về nghệ thuật nói chung mà chỉ nói đến quan điểm của Người đối với những sáng tác văn học của chính mình. 
Quan điểm sáng tác thơ văn của Hồ Chí Minh

2. Mục đích sáng tác trong mỗi tác phẩm

Hồ Chí Minh chưa bao giờ có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương và chưa bao giờ nhận mình là văn nghệ sĩ. Người viết văn làm thơ chẳng qua vì nhận thấy thơ văn có thể là một thứ vũ khí sắc bén giúp người trong đấu tranh cách mạng. Vậy đối với Người, sáng tác văn học trước hết là một hành vi cách mạng. Mỗi bài viết của Người đều trước hết nhằm vào một mục đích chính trị nào đấy rất cụ thể. Vì thế khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn tự đặt câu hỏi “Viết cho ai ?” (đối tượng) “Viết làm gì?” (mục đích), sau đó mới quyết định “viết cái gì?” (nội dung) và viết như thế nào? (hình thức). Và tùy từng trường hợp cụ thể. Người đã vận dụng phương châm đó theo những cách khác nhau. Vì thế những tác phẩm của Người chẳng những có tư tưởng sâu sắc, nội dung thiết thực mà còn có hình thức nghệ thuật sinh động, đa dạng.  

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *