Home / Tin tức / Tin giáo dục / Phương pháp nâng cao kiến thức cho học sinh

Phương pháp nâng cao kiến thức cho học sinh

Những năm qua, chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy học nói riêng còn nhiều hạn chế. Trên thực tế thì chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, chính vì vậy cần có sự thay đổi nhất định để giáo dục học sinh, nhất là cần có những phương pháp phù hợp nhằm nâng cao thêm kiến thức của học sinh, giúp cho học sinh yếu kém vươn lên trong học tập, tạo niềm tin cho học sinh phấn đấu.


1.  Nội dung phương pháp

+ Rà soát phân loại đối tượng học sinh theo năng lực học tập để có danh sách học sinh yếu kém.
+ Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình phương pháp phụ đạo cho học sinh yếu kém.
+ Phối hợp với gia đình tổ chức theo dõi động viên giúp đỡ học sinh vươn lên.
Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

2.  Lập danh sách học sinh yếu kém

Việc đầu tiên trong năm học là cần tiến hành ra soát và lập danh sách những học sinh yếu kém cần được phụ đạo, đây chính là việc cần dựa theo kết quả học tập của năm trước đó để rà soát và chọn lọc học sinh, theo đó những học sinh này sẽ được xếp vào một danh sách riêng, sau đó cần có những biện pháp, chương trình giáo dục đặc biệt phù hợp với các em

3. Xây dựng chương trình quản lý giáo dục hợp lý

 Tiếp theo cần phải xây dựng chương trình giáo dục hợp lý, phân công giáo viên có nhiều kinh nghiệm để dạy phụ đạo cho hợp lý. Hiệu trưởng lập kế hoạch phụ đạo trong đó thể hiện rõ thời gian thực hiện kế hoạch, nội dung và kiến thức cần bổ trợ, phù hợp với từng đối tượng học sinh, thông báo cho giáo viên giảng dạy và phụ huynh học sinh biết tình hình học tập của học sinh và kế hoạch phụ đạo của nhà trường thông qua giáo viên. Giao cho giáo viên chủ nhiệm của những học sinh yếu kém để giáo viên có thể lên kế hoạch phân công những học sinh khá kèm cặp giúp đỡ những đối tượng học sinh yếu, kém này: Như phân chỗ ngồi cùng, phân công học nhóm.
Giáo viên phụ đạo và giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về kết quả của những học sinh tốt nghiệp này hàng tháng, hàng kỳ.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *