Home / Tài liệu ôn thi / Tài liệu môn văn học / Phương pháp giảng bài “bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Phương pháp giảng bài “bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Tác phẩm “bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh là một trong những áng văn chính luận hàng đầu nước ta thời bấy giờ, tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có giá trị tinh thần cực kỳ to lớn cho dân tộc

1. Mục tiêu bài học. 

– Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản “Tuyên ngôn độc lập”.
– Hiểu được vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản “Tuyên ngôn độc lập” 

2. Phương thức thực hiện.

– Sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 (tập 1) 
– Sách tham khảo: 
+  Sách giáo viên ngữ văn 12 ( tập I)
+ Phan Trọng Luận: Thiết kế bài học Ngữ văn 12: Tập một (Nhà xuất bản giáo dục) 
+ Phan Trọng Luận, Trần Đình Sử và các tác giả khác: Hướng dẫn thực hiện chương trình SGK lớp 12 môn Ngữ văn (Nhà xuất bản giáo dục 2000).
+ Gợi ý của giáo viên và sự tham gia của học sinh trong các thao tác đọc, phân tích, khái quát, luyện tập. 
Phương pháp giảng bài “bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

3. Phương pháp dạy học. 

Giáo viên tổ chức giờ học theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, thầy đóng vai trò chủ đạo, người thiết kế, trò là người thi công. Thầy là người tổ chức hướng dẫn để học sinh chiếm lĩnh giá trị tác phẩm, thông qua phương pháp đọc sáng tạo, kết hợp với phương pháp gợi mở đặt câu hỏi… 

4. Tiến trình giờ học.

Cùng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của mình, Hồ Chí Minh còn để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản văn học vô giá. Trong di sản văn học ấy có tác phẩm văn học khi đọc lên đã làm triệu triệu trái tim Việt Nam phải rơi nước mắt. Tác phẩm ấy không chỉ đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam mà còn là một áng văn tâm huyết của Hồ Chí Minh, hội tụ vẻ đẹp tư tưởng tình cảm, trí tuệ của Người, đồng thời kết tinh khát vọng cháy bỏng về độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đó là tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, một tác phẩm văn chính luận mẫu mực thời bấy giờ

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *