Home / Khoá học luyện thi / Một số giải pháp thực tế trong việc hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12

Một số giải pháp thực tế trong việc hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12

Chương trình lịch sử lớp 12 gồm 2 phần: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000), lịch sử việt nam 1919-2000 (1919-1930, 1930-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1975-2000). Các phần này kế tiếp chương trình lớp 11, vì thế khi học tập học sinh không thể nắm những kiến thức từng giai đoạn, từng nội dung cụ thể, mà còn phải tìm hiểu mối quan hệ giữa các sự kiện trong sự phát triển chung. Học sinh phải biết sử dụng kiến thức đã học để tiếp nhận kiến thức mới, biết quá khứ để tìm hiểu hiện tại. Yêu cầu học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản, bao gồm những sự kiện, nhân vật lịch sử, không gian, thời gian … 
   120409HDDongphuc03_e971e
        VD bài 10: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000), đây là phần tổng hợp kiến thức lịch sử thế giới hiện đại lớp 12. Giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh xác định được những sự kiện lịch sử cơ bản, sau đó lập bảng hệ thống các kiến thức đã học qua các bài, về kiến thức bài này yêu cầu học sinh phải nắm được một số nội dung sau:
– Về các tổ chức: Liên Hợp Quốc, Asean, Liên Minh Châu Âu (EU).
          –    Các cuộc đấu tranh giành độc lập: Lào, Campuchia, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ La Tinh…
– Sự phát triển kinh tế của Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản.
–    Về quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
– Về cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.
        Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) là giai đoạn hình thành và phát triển của nhiều tổ chức liên kết chính trị, kinh tế, tiền tệ của khu vực và quốc tế… Đây là giai đoạn phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia và khu vực phát triển mạnh và giành được nhiều thắng lợi, sự phát triển kinh tế cảu Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và sau đó là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. Để học sinh hệ thống được kiến thức, nắm được nội dung cơ bản của một thời kì lịch sử, giáo viên phải thống kê kiến thức qua sơ đồ tùy theo nội dung của từng bài, từng chương mà giáo viên thiết lập các dạng sơ đồ khác nhau.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *