Home / Khoá học luyện thi / THPT quốc gia (page 2)

THPT quốc gia

Giới thiệu thông tin về lớp học, lịch học và các vấn đề liên quan tới kỳ thi chung quốc gia để học sinh lựa chọn

Xác định mối liên hệ , xâu chuỗi giữa câu hỏi với các sự kiện, hiện tượng trong bài học.

 – Một trong những biện pháp sư phạm là xác lập mối liên hệ giữa câu hỏi các sự kiện, hiện tượng lịch sử trong bài.       Ví dụ :  Sau khi học xong (Chương I. Phần lịch sử Việt nam “Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX” …

Đọc thêm ...

Vận dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh vào một mục cụ thể :

 + Thiết kế câu hỏi gợi mở để giải quyết câu hỏi nhận thức: Khi dạy đến tiểu mục 3. “Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta” của Mục III trong bài 17: “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau …

Đọc thêm ...

Sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học lịch sử

Câu hỏi được sử dụng phổ biến trong cuộc sống cũng như trong dạy học, song câu hỏi trong cuộc sống không hoàn toàn giống với câu hỏi trong dạy học. Trong cuộc sống khi người ta muốn hỏi ai một điều gì thì đối tượng hỏi chưa biết điều …

Đọc thêm ...