Home / Tin tức / Tin giáo dục / Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hệ thống văn bản theo câu hỏi

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hệ thống văn bản theo câu hỏi

Trong việc đọc hiểu văn bản bao giờ cũng có yêu cầu về việc đọc hiểu cũng như học hiểu đối với học sinh. Tuy nhiên việc đọc hiểu hay học hiểu trong giáo dục hiện nay cũng khá nan giải, vì đa số các học sinh học văn không biết nên học theo hướng nào thì tốt, và phần lớn học sinh cũng rất mông lung trong môn học này. Chính vì vậy hình thức giáo dục đọc hiểu tác phẩm theo hệ thống câu hỏi được ưu tiên khá lớn.


1. Vai trò của giáo viên

Để giúp học sinh nắm chắc một tác phẩm văn chương đòi hỏi người giáo viên phải thể hiện rõ thuần thục các phương pháp giảng dạy bộ môn bằng các hoạt động cụ thể hướng dẫn học sinh tiếp cận, phân tích, đánh giá, bình giá để chiếm lĩnh văn bản.Các phương pháp ấy phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với đặc trưng bộ môn, với đặc điểm loại thể của từng loại văn bản. Các phương pháp được coi là có hiệu quả khơi dậy sự tích cực, chủ động của học sinh trong tiếp nhận, cảm thụ văn bản.
Giáo viên cần tích cực hơn trong hệ thống câu hỏi

2. Các phương pháp thường dùng

Phương pháp đọc diễn cảm, phương pháp đàm thoại, gợi mở bằng hệ thống câu hỏi, phương pháp bình giảng, phương pháp nêu vấn đề để học sinh trao đổi thảo luận.Phương pháp trắc nghiệm để củng cố, kiểm tra kiến thức vừa tiếp thu của học sinh để huy động được sự tham gia tự giác, chủ động, tích cực của học sinh.Theo các giáo viên nghĩ là sự thiết kế một hệ thống câu hỏi tối ưu trong một bài dạy, hệ thống câu hỏi đó thể hiện rõ nét các phương pháp để học sinh nắm chắc và cảm thụ được một tác phẩm văn chương.

3. Các phương pháp đặt câu hỏi 

Trong hệ thống đọc hiểu văn bản thì đa phần các giáo viên hướng dẫn học sinh chủ yếu trên các hệ thống câu hỏi sau : câu hỏi phát hiện , câu hỏi tạo ấn tượng thẩm mỹ, câu hỏi phân tích, bình phán, câu hỏi tích hợp, câu hỏi so sánh, câu hỏi khái quát tổng hợp và câu hỏi thảo luận.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *