Home / Tin tức / Tin giáo dục / Học kỹ năng sống thông qua môn ngữ văn

Học kỹ năng sống thông qua môn ngữ văn

Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng không còn là việc quá xa lạ,c tuy nhiên càng là học sinh lớn tuổi về sau thì thời gian học kỹ năng sống càng ít đi, vì lượng kiến thức mà các em cần tiếp thu càng nhiều thêm, chính vì vậy nên giải pháp tốt nhất lúc này chính là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ , tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh. Vì vậy, sau mỗi bài học học sinh cần phải đạt được những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ.

1. Về kiến thức: 

Qua bài học thì bao giờ học sinh cũng cần phải nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc cũng như các giá trị tốt đẹp của nhân loại, cần góp phần cũng cố và bổ sung những kiến thức đã học về quyền và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội, về định hướng nghề nghiệp.

Nhận thức được sự cần thiết của các kĩ năng sống thông qua các bài học để giúp cho bản thân sống tự tin, phòng tránh những ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất, tinh thần của bản thân và những người xung quanh mình.

  Nhận thức được những giá trị cốt lõi làm nền tảng cho các kĩ năng sống trong các bài học cụ thể, ví dụ như bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”. 

Học kỹ năng sống thông qua môn ngữ văn

2. Về kĩ năng: 

Thông qua những bài học trên lớp học sinh có thể tự làm chủ bản thân, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, biết ứng xử linh hoạt, hiệu quả, tự tin trong qúa trình sử dụng và giao tiếp tiếng Việt hàng ngày. Có suy nghĩ và hành động tích cực, có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống.

Có kĩ năng quan hệ tích cực và hợp tác, biết bảo vệ mình và người khác trước những cám dỗ của đời sống, những nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh trong cuộc sống. Ví dụ như bài “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS”

3. Về thái độ: 

Những bài học cũng giúp cho học sinh có hứng thú và nhu cầu qua các kĩ năng sống mà bản thân đúc rút và rèn luyện được, đồng thời hướng những người khác cùng thực hiện các kĩ năng sống đó.

Hình thành và thay đổi hành vi, nhất là những hành vi liên quan đến lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Ví dụ như bài “Chiếc thuyền ngoài xa”

Có ý thức về quyền và nghĩa vụ đối với người công dân, có ý thức định hướng nghề nghiệp.


Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *