Home / Ôn thi vào 10 / Hình học lớp 8 – Vấn đề 1: Hình thang và hình thang vuông

Hình học lớp 8 – Vấn đề 1: Hình thang và hình thang vuông

Hình học lớp 8 được chia thành các vấn đề cụ thể để học sinh hiểu kĩ bài hơn. Chính vì vậy, Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Edufly sẽ cập nhật lần lượt các vấn đề hình học lớp 8 để các em học sinh tham khảo.

Vấn đề đầu tiên đó là vấn đề: Hình thang và hình thang vuông. Mời các em học sinh tham khảo dưới đây:

CÁC VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC. Từ điểm O trong tam giác đó kẻ đường thẳng song song với BC cắt cạnh AB ở M , cắt cạnh AC ở N.

            a)Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?

            b)Tìm điều kiện của DABC để tứ giác BMNC  là hình thang cân?

            c) Tìm điều kiện của ABCD để tứ giác BMNC là hình thang vuông?

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC=2cm. Vẽ tam giác cân ACE vuông cân tại E (E  khác phía với B qua AC). Chứng minh rằng AECB là hình thang vuông, tính các góc và các cạnh của nó.

 

 

 

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *