Home / Tin tức / Tin hướng nghiệp / Giúp học sinh hướng nghiệp tốt hơn

Giúp học sinh hướng nghiệp tốt hơn

Công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong các trường THPT là bước khởi đầu trong quá trình phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng dẫn và chuẩn bị cho học sinh tâm thế kỹ năng sẵn sàng đi vào lao động các ngành nghề mà xã hội cần.


1. Nội dung hướng nghiệp

+ Định hướng nghề nghiệp cho học sinh
+ Tư vấn nghề nghiệp cho học sinh
+ Tạo điều kiện cho việc tuyển chọn nghề nghiệp
+ Định hướng nghề nghiệp là sự hướng dẫn chung của giáo viên nhằm giúp cho học sinh có sự lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, bao gồm hai công việc gắn bó với nhau là giáo dục nghề nghiệp và tuyên truyền nghề nghiệp.
 
 
Hướng nghiệp cho học sinh

2. Nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp giúp cho học sinh làm quen với một số nghề cơ bản, phổ biến của xã hội và của địa phương, tìm hiểu xu thế phát triển nghề và những yêu cầu tâm lý do nghề đó đặt ra cho người lao động. Tạo điều kiện ban đầu để học sinh phát triển năng lực tương ứng với hứng thú nghề nghiệp đã hình thành. Giáo dục thái độ lao động đúng đắn, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong dự định chọn nghề của học sinh.
Ads: Thông báo xét tuyển hồ sơ cao đẳng dược Hà Nộicao đẳng y tế Hà Nội và cao đẳng điều dưỡng Hà Nội mới nhất năm 2016 – đi học ngay tại Hà Đông – Hà Nội

3. Tuyên tuyền nghề nghiệp: 

Làm cho HS chú ý đến những nghề đang có nhu cầu cấp thiết về nhân lực, đang cần lao động trẻ tuổi và điều chỉnh hứng thú, động cơ nghề nghiệp của học sinh thông qua các gương lao động dũng cảm, sáng tạo trong lao động sản xuất và đời sống xã hội.
+ Tin tức tuyển sinh mới nhất văn bằng 2 trung cấp dược Hà Nội năm 2016 cho sinh viên đi học ngay tại trung cấp y khoa Pasteur
+ Tư vấn nghề nghiệp cho học sinh nhằm xác lập tương quan giữa những đặc điểm của nhân cách học sinh với những yêu cầu tâm lý nghề nghiệp đặt ra đối với người lao động. Trên cơ sở đó cho học sinh những lời khuyên bổ ích, chỉ ra hướng đi và sự lựa chọn nghề nghiệp thích hợp cho từng học sinh.
+ Tạo điều kiện cho việc tuyển chọn nghề nghiệp: Để thực hiện nhiệm vụ này nhà trường phải cung cấp tư liệu về đặc điểm nhân cách của từng học sinh khi ra trường, góp ý kiến cho việc tuyển sinh vào các trường đào tạo nghề, tuyển chọn người vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội được thuận lợi chính xác. Do vậy trường THPT phải đánh giá chính xác học sinh dưới gốc độ hướng nghiệp và bàn giao học sinh ra trường.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *