Home / Tài liệu ôn thi / Tài liệu môn toán / Giới hạn dãy số lớp 11

Giới hạn dãy số lớp 11

Bài giảng về giới hạn dãy số được trình bày theo cấu trúc sau đây

phần 1: Nêu những giới hạn cơ bản thường gặp trong tính giới hạn dãy số

phần 2:  Các tính chất thường dùng của giới hạn dãy số chẳng hạn như nguyên lý giới hạn kẹp, tổng, hiệu, tích của các giới hạn hữu hạn

Phần 3: Các dạng bài tập về giới hạn

Dạng 1: Dạng vô cùng / vô cùng

Dạng 2: Vô cùng -vô cùng

Dạng 3: Giới hạn của dãy số cho ở dạng truy hồi

Dạng 4: Tính tổng của một dãy dựa vào định nghĩa giới hạn.

Bài giảng được trình bày khá chi tiết kèm theo đáp số của từng bài sẽ là tài liệu tốt cho các thầy cô tham khảo.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *