Home / Đề thi THPT Quốc gia / Môn hoá học / Đề thi thử môn hoá THPT QG năm 2017

Đề thi thử môn hoá THPT QG năm 2017

Đề thi thử môn hoá lần 1 THPT QG năm 2017. Bạn đọc download về và thử sức với đề thi tại đây.

Đề kèm theo đáp án.

Đề bài

Câu 27: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Saccarozơ và glucozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

B. Trong máu người chứa một lượng nhỏ glucozơ với hàm lượng khoảng 0,01%.

C. Thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

D. Không thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

Câu 28: Cho một mẩu K vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xẩy ra là

A. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.

B. dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.

C. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.

D. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.

Câu 29: Có 5 dung dịch riêng biệt:

a) HCl có lẫn FeCl3;                      b) HCl;                                            c) CuCl2;

d) MgCl2;                                      e) H2SO4 có lẫn CuSO4.

Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá học là

A. 1.                               B. 3.                               C. 2.                               D. 4.

Câu 30: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là.

A. 2.                               B. 5.                               C. 4.                               D. 3.

A. Al.                             B. Na.                             C. Ca.                            D. Mg.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *