Home / Đề thi THPT Quốc gia / Môn khoa học xã hội / Đề thi thử môn giáo dục công dân của trường THPT Hùng Vương

Đề thi thử môn giáo dục công dân của trường THPT Hùng Vương

Đề thi thử môn giáo dục công dân của THPT HÙNG VƯƠNG  TÌNH BÌNH PHƯỚC

Câu 4: Chính sách quan trọng nhất của Nhà nước góp phần thúc đẩy việc kinh doanh phát triển:

A. Xúc tiến các hoạt động thương mại.

B. Khuyến khích người dân tiêu dùng.

C. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng.

D. Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.

Câu 5: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?

A. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.

C. Cuộc sống của mọi người được ổn định.

D. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.

Câu 6: Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là:

A. Có việc làm ổn định.

B. Xác lập được một quan hệ xã hôi do pháp luật điều chỉnh.

C. Có vị trí đứng trong xã hội.

D. Bắt đầu có thu nhập.

Câu 7: Vào giờ tan học, bốn học sinh đi vào đường ngược chiều bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại. Hai bạn lớp 10 (15 tuổi) bị nhắc nhở. Nhưng 2 bạn lớp 12 thì vừa bị nhắc nhở, vừa bị phạt tiền. Dựa trên kiến thức pháp luật đã  học em thấy chú cảnh sát xử phạt như vậy là

A. không trái nguyên tắc vì pháp luật quy định không xử phạt tiền với người dưới 16 tuổi.

B. trái nguyên tắc vì pháp luật quy định mọi công dân đều có quyền bình đẳng.

C. đúng vì trong mọi trường hợp vi phạm, cứ lớn hơn thì chịu phạt nặng hơn.

D. không đúng vì cùng là học sinh, cùng một lỗi vi phạm thì phải bị xử phạt như nhau

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *