Home / Ly Hồng

Ly Hồng

Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Bài làm: Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm được viết theo tư duy đổi …

Đọc thêm ...

Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ để thấy được trí làm trai trong thời loạn

Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ để thấy được trí làm trai trong thời loạn

Đề bài: Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ để thấy được trí làm trai trong thời loạn Bài làm: Nguyễn Công Trứ  là một trong những nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam Trung Đại. Ông không chỉ là vị quan có …

Đọc thêm ...

Collection of premium WordPress themes